26.05.2024

Служители на М-Газ почистиха района около язовир „Копринка“. Те събраха и извозиха близо 50 кг отпадъци.

Водената от М-газ екологична политика за опазване, възтановяване и подобряване на околната среда е един от отновните приоритети на М-Газ. Усилията, които ние от М-Газ полагаме за изграждане на едно устойчиво бъдеще и постоянен икономически ръст, несъмнено вървят заедно с грижата за околната среда.