26.01.2024

Гергана Манолова от екипа на М-Газ ЕООД взе участие в уебинар на тема „ESG за МСП и стартъпи – път към устойчивост и успех“, който се проведе на 25 януари. Събеседници бяха още Марияна Хамънова, председател на Фондация Клийнтех България, Стиг Мартинсен – управител на Фронтиер Венчър (партньор по проекта от Норвегия) и Божидара Живкова, главен редактор на ESGnews.bg, а модератор на събитието бе Деница Димитрова от Клийнтех България.

От началото на 2024 г. ESG придобива задължителен характер за определени дружества в ЕС и България, които ще трябва да подават нефинансова информация под формата на отчет за прилагането му.  М-Газ ЕООД попада в категория МСП, за които отчитането не е задължително за момента, но въпреки това има собствена ESG стратегия.

„По текущите стандарти ние сме средно предприятие. Самата идея за създаването на компанията беше „зелена“, при това още преди ESG практиките да бъдат въведени. Мисията ни е да предоставим на клиенти, които използват замърсяващи горива, възможността да изберат възможно най-екологичен вариант сред горивата – природния газ. След като ЕС постави на по-високо ниво ESG стандартите през 2022 г. компанията стигна до извода, че е нужно да се систематизират практиките, които така или иначе вече прилагаше. Тогава беше създадена и нашата ESG стратегия. Мога да кажа, че за 2021 година сме помогнали да бъдат спестени 75,9 тона въглеродни емисии. Други наши цели са по-ефективното използване на налични ресурси, обновяване на автопарка, използване на рециклирана хартия. Защо го правим? Наши клиенти са големи предприятия, които вече попадат в обсега на Директивата. Те следят дейността на техните доставчици и партньори и изискват от тях да се съобразяват с техните цели. Така че е добре дори и за МСП да има екип или човек, който да систематизира ESG отчитането. Това има и още един плюс – все по-често банките следят дали даден проект отговаря на параметри по ESG. Това са достатъчно причини за МСП да мислят в посока ESG“, заяви Манолова.

Тя обърна специално внимание на ползите от участието в ESG комитета на КРИБ, който беше учреден наскоро. „В този комитет сме обединени компании от различен калибър и от различни сфери. Можем да обменяме добри практики“, каза Манолова.

Повече информация е достъпна в сайта на ESGnews.bg, а запис от целия уебинар е достъпен ТУК.