За нас

За компанията

6

М-газ ЕООД е основана през 2006г в град Русе и стартира своя проект за изграждане на мрежа от предприятия за компресиран природен газ (КПГ) на територията на Република България. Мисията ни е да осигурим природен газ – най-евтината и екологично чиста енергия на клиенти без достъп до газопреносната мрежа. Природният газ винаги във времето е бил и ще остане най-достъпната енергия за обществото. Вече второ десетилетие развиваме пазара на компресирания природен газ в България, заедно с нашите клиенти и партньори.

Вложихме над 19 милиона лева в развитието на проекта ни за осигуряване на достъп до КПГ на над 60 производствени предприятия, десетки училища, детски градини и болници. Ние уважаваме нашите клиенти и спазваме принципите на добри търговски практики и пазарни правила.

Интересни факти

Основана през 2006

Вложихме над 19 милиона лева

КПГ до над 60 клиенти

Мисия и визия

Мисията на М-газ е да развива пазара на природен газ в България и съседните страни, заменяйки нефтените продукти при горивните инсталации в промишлените предприятия, автомобилния, тежкотоварния и пътническия транспорт с КПГ, с което се намаляват чувствително вредните емисии и твърди прахови частици в атмосферата. Екипът от специалисти на М-газ вярва безпрекословно в това, че човек трябва да бъде свободен, полезен с труда си към обществото и да бъде пример за своите близки. Политиката на дружеството е непрекъснато усъвършенстване на бизнес културата за стабилно партньорство в условието на пазарна икономика, подобряване качеството на предоставените услуги и извършваните дейности, повишаване на информационната сигурност, запазване здравето и повишаване безопасността при работа и напълно удовлетворянаве на изискванията на заинтересованите страни.

IMG_7378_s

Лицензия за търговия с природен газ

Нашият екип

Екипът на М-Газ следва основните принципи за разработване на:
  • Високоефективна информационна система, позволяваща събиране и анализ на данни с цел реализиране на постоянни подобрения.
  • Установяване, развитие и усъвършенстване на взаимоизгодни отношения с нашите клиенти, доставчици и партньори, и следване на общоприети бизнес практики за създаването на един по-добър бизнес климат в Република България.
  • Спазване на националното и европейското законодателство
  • Стриктно спазване на всички изисквания, свързани с дейността на дружеството
  • Непрекъснат стремеж към усъвършенстване и внедряване на съвременните световни технологии, отчитайки особеностите на местния пазар
  • Висок професионализъм на всяко работно място и изграждане на постоянна мотивация у служителите, за да бъдат реализирани поставените цели
  • Запазване здравето на служителите и гарантиране на безопасността с цел предотвратяване на свързаните с работа наранявания и заболявания.
  • Зачитане правата, свободите и човешките ценности на нашите служители и клиенти и недопускане под никаква форма на дискриминация – пол, раса, вероизповедание и политически пристрастия.

Нашите партньори

Булгаргаз ЕАД
Автометан ООД
Ремикс България ООД
Алиаксис Ютилитис енд Индъстри ЕООД
Хийт-Он ООД
EVN България АД
Shell България АД
SCANIA България ЕООД
MVB Truck and Bus България, вносител на продуктите на MAN Truck and Bus AG
Silver Star Motors България ЕАД
Приста Ойл АД
Примекс ЕООД
Диана ООД
Метан трейд АД
Билтроник АД
Ирис АД

Сертификати ISO