19.10.2023

Инж. Стоян Манолов бе гост-лектор в магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския Факултет на Софийския университет. Темата, по която той презентира, бе „Търговия с природен газ в региона и в България“. По време на лекцията си инж. Манолов представи основните газови потоци в региона на Югоизточна Европа, изградената и планираната инфраструктура, влиянието на глобалните процеси върху търговията с природен газ и перспективите за развитие на газовите доставки за България.

Участниците в програмата бяха над 30, с опит от различни сфери на енергетиката.

Той се включи по покана на доц. д-р Атанас Георгиев, който е Декан, Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.