16.02.2024

Инж. Стоян Манолов, Управител на „М-Газ“ ЕООД, беше лектор в Четвърта зимна школа „Енергетика и Климат“, организирана от Ютилитис и Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Гергана Манолова, Директор международно сътрудничество и бизнес отношения в М-Газ ЕООД, приветства участниците на откриването на школата.

Темата на лекцията на инж. Манолов беше „Бъдещето на природния газ като преходно гориво“. Той разказа повече за екологичния ефект от използване на природен газ, за свързаността на мрежата на България със съседните страни и за дейността на М-Газ. Школата се проведе присъствено на 15 и 16 февруари 2024.