01.09.2023

На 30 и 31 август успешно се проведе шестото издание на Лятната школа „Мениджмънт в енергетиката“ – съвместен проект на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и сп. „Ютилитис“. В обучението, което се проведе в сградата на Стопанския факултет, участваха 42 студенти, докторанти и млади специалисти от енергийни компании и 17 лектори от бизнеса и академичните среди.

Събитието беше подкрепено от редица водещи енергийни и технологични компании, както и от секторни асоциации, сред които М-Газ ЕООД.

В откриването на лятната школа участваха доц. д-р Атанас Георгиев – ръководител на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ и декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, инж. Стоян Манолов – Управител на „М-Газ“ и Борис Петров – Търговски директор на Тилком. В своите приветствия към участниците в лятната школа те говориха за значението на постоянното развитие на знанията и уменията в енергийния отрасъл, за ангажимента на компаниите в развитието на образователни инициативи и за положителния пример на Стопанския факултет в това отношение. Самата цел на лятната школа е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на мениджмънта в енергийния отрасъл.

Инж. Манолов изнесе лекция на тема „Виртуален газопровод – развитие на пазара на природен газ в България“, в която първо разказа на участниците за характеристиките на природния газ, за екологичния и социален ефект на използването на този тип енергия и сподели успешни примери от М-Газ ЕООД.