16.01.2024

Инж. Стоян Манолов, Управител на „М-Газ“ ЕООД, ще бъде лектор в Четвърта зимна школа „Енергетика и Климат“ , организирана от Ютилитис и Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Школата ще се проведе присъствено на 15 и 16 февруари 2024.

Целта на зимната школа е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след‎дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията ‎в контекста на трансформация на енергийния сектор.‎