Инициативи

Корпоративна социална отговорност

Ние в М-газ дълбоко вярваме, че човек винаги се старае да реализира своите очаквания ‎и мечти и съответно да носи своята отговорност. Ние в М-газ сме обединени и сме ‎избрали да работим за тази компания, за да се реализираме в професията, която сме ‎избрали и да бъдем максимално полезни за обществото. ‎

Ние в М-газ сме преди всичко хора, които не сме равнодушни към това, което се случва ‎около нас и за нас делата са много по-важни от изречените думи. ‎

Корпоративната социална отговорност за М-газ е необходимост, която следваме вече ‎почти 20 години. Ние в М-газ вярвяме, че България може да бъде една много успешна ‎страна с образовани, можещи и гордеещи се със себе си българи. ‎

М-газ предоставя средства за обучение под формата на стипендии, подпомага културата ‎и изкуството и отделя немалко средства за екология и опазване на околната среда. ‎

М-газ е високо отговорна компания, която в своята дейност прилага най-добрите ‎производствени, технологични и корпоративни практики. М-газ развива своя бизнес като ‎се грижи за природата, създава безопасни и здравословни условия на труд на своите ‎служители и продължава да инвестира допълнителни средства за развитието на ‎човешкия потенциал. ‎

М-газ вече почти 20 години продължава да следва своя ангажимент към българското ‎общество и носи своята отговорност за ползите от своята дейност. ‎

От 2004 година до сега М-газ инвестира допълнителни средства във високо стойностни проекти, насочени в полза към българското общество. Нашите усилия са насочени в реализацията на дейности в следните области:

  • Почистване на горите и речните корита
  • Засаждане на дървета
  • „Какво е за мен М-газ“ – да видя компанията където работят моите родители

Инициативата дава възможност да покаже на децата на служителите на М-газ, че трудът е важен и че всеки трябва да бъде полезен за обществото. Веднъж за 2 часа на всеки 3 месеца, децата на служителите на М-газ посещават различни позиции на служителите, с цел да се запознаят и да формират своя информиран избор за избор на своята бъдеща професия.

ESG Стратегия

Поставихме си ясни и измерими цели за устойчиво развитие, като на фокус са екологичните, социални и управленски фактори. Очертахме и областите, в които имаме напредък и ще продължаваме да се развиваме.

М-Газ ESG стратегия

Издадохме първи доклад за устойчиво развитие за 2023 година

Доклад за устойчиво развитие на М-Газ ЕООД 2023‎

Политиката за многообразие и приобщаване

Политиката за многообразие и приобщаване на М-Газ ЕООД има за цел да гарантира култура на многообразие и приобщаване в компанията.

М-Газ Политика за многообразие

Какво правим ние от М-газ за опазване на околната среда?

Благодарение на нашите усилия да налагаме използването на природния газ, ние в М-газ сме спестили десетки хиляди тонове вредни вещества, парникови газове и фини прахови частици да бъдат изхвърлени в атмосферата вече близо 20 години. Водената от М-газ екологична политика за опазване, възтановяване и подобряване на околната среда е един от отновните приоритети на М-газ.

М-газ е една от основните компании в страната, която се включва успешно във възстановяването на българската гора. Вече почти 20 години последователно и целенасочено изпълняваме един от нашите проекти „Да помогнем на българската гора“.

Чрез провеждане на специални образователни програми, свързани с екологията „Опознай природата“, М-газ иска да повиши и екологичната култура на подрастващите, като ги възпитава да събират разделно отпадъците и да ги накара да използват разумно природните ресурси. Усилията, които ние от М-газ полагаме за изграждане на едно устойчиво бъдеще и постоянен икономически ръст, несъмнено вървят заедно с грижата за околната среда.

М-Газ ЕООД подкрепя каузата на „Капачки за бъдеще“ от 2018. Събрали сме и ‎сме предали над 200 кг капачки.‎

Дарения

През 2020, М-Газ ЕООД дари 20 000 лв и така се включи в дарителската кампания в ‎ситуацията на извънредно положение. Фирмата подкрепи Община Русе и даде своя принос в ‎борбата с разпространението на коронавируса у нас. ‎

Сумата беше предоставена безвъзмездно на Община Русе с цел подпомагане на лечебните ‎заведения, в които се приемат пациенти с COVID-19, и с нея бяха покрити възникналите извънредни ‎медицински нужди.‎

От М-Газ ЕООД в началото на март 2022 сме дарили 1000 лв на БЧК за пострадалите от войната в Украйна. Направили сме и дарение от детски дрехи и одеала на стойност 1278.66 лв.

През февруари 2023 година, М-Газ ЕООД‎ дари близо 3 000 лв за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия.‎

Стажантска програма

Ние в М-газ обичаме нашата работа, защото:

  • Даваме на бизнеса най-евтината и екологично чиста енергия, какъвто е природния газ
  • Намаляваме чувствително вредните вещества в атмосферата
  • Обучаваме се и се усъвършенстваме постоянно
Стажантска програма

Ние в М-газ вярваме в младите хора. Те са умни, образовани и интелигентни. Те помагат на компанията да се развива постоянно. Имаме нужда от специалисти с различни умения – технически, инженерни, икономически. Голяма част от нашите стажанти след програмата стават наши колеги в компанията. Стажантската програма дава възможност на младите хора да се трудят по специалността, която са избрали и ги интересува. По време на стажа им се определя ментор, който ги консултира във всеки един момент.

Програма „Дни на отворените врати“

По време на срещата гостите могат да получат допълнителна информация и да отправят своите въпроси относно работния процес.

Лидерска академия на Съвета на жените в бизнеса в България

Представлява едногодишно обучение в няколко отделни еднодневни модула, посветени на развитието на личните и професионални умения на участничките.

Конкурс за детска рисунка

На 29 октомври 2021г, децата на служители на М-газ представиха своите рисунки, в които те визуално описват компанията, за която работят родителите им.