27.02.2023

М-Газ ЕООД е сред участниците в категория „Инвеститор в околната среда” в Награди за отговорен бизнес 2022, организирани от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Награждаването ще се проведе в средата на март.

Организаторите обявиха, че рекордните 134 корпоративни проекта с кауза в юбилейните Награди за отговорен бизнес 2022. За първи път най-многобройни са кандидатурите в категория „Инвеститор в околната среда – 28, което е ясен индикатор за поетите от компаниите анагжименти към конкретни „зелени“ цели и предприетите стъпки за постигането им.

Името на проектът на М-Газ е ‎„За опазване на околната среда“. Водената от М-Газ ЕООД екологична политика за опазване, ‎възстановяване ‎и ‎подобряване ‎на ‎околната среда е един от основните приоритети на ‎компанията. ‎ За да продължим да имаме водеща роля в осигуряването на чиста енергия ‎за ‎бизнеса, фирмената ‎стратегия за устойчиво развитие включва управлението на ‎отговорен ‎бизнес, който носи ползи ‎на обществото. Чрез целите, фокусирани ‎върху ‎екологичните, социални и управленски фактори, ‎се работи за устойчивото развитие ‎на ‎бизнеса и създаването на добавена стойност за ‎клиентите и служителите на компанията. ‎