През септември 2023, М-Газ ЕООД получи лиценция за търговия с природен газ в Гърция. Решението беше взето от гръцкия национален енергиен регулаторен орган (RAE).

Така компанията може да търгува с природен газ на територията на Гърция.

Лиценция Гърция