29.11.2023

През ноември 2023, М-Газ ЕООД получи лиценция за търговия с природен газ в Хърватия. Решението беше взето от хърватския национален енергиен регулаторен орган (HERA).

Така компанията може да търгува с природен газ на територията на Хърватия.

License Croatia