29.12.2023

В последните дни на 2023, М-Газ ЕООД получи лиценция за търговия с природен газ в Сърбия. Решението беше взето от Агенция по Енергетика на Република Сърбия.

Лицензът дава право компанията да извършва енергийна дейност по доставка на природен газ на едро.