15.09.2022

„М-Газ ЕООД“ получи ISO сертификати 14001 и 9001.

Система за управление на околната среда ISO 14001 е модел на система за управление, базирана на принципа на непрекъснато усъвършенстване. ISO 14001 е стандарт, които изисква участието на всички служители на всички нива организация, особено на висшето ръководство. Същността на системата е да се идентифицират аспектите на околната среда, както и законодателните и други изисквания, които се прилагат към тези аспекти и подходящото управление на тези аспекти. Основната задача на стандарта е подкрепа на опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяването по начин, който отчита социално-икономическите нужди.

ISO 9001:2015 е международен стандарт задаващ изисквания към управлението и функционирането на организациите, така че да се стремят към постоянно подобрение и във все по-голяма степен да удовлетворяват изискванията на своите клиенти.