21.06.2024

Тази седмица М-Газ ЕООД постави началото на ‎доставките на природен газ от Азербайджан‎. Това бе постигнато благодарение на успешното ‎сътрудничество между M-Газ ‎и SOCAR.

През месец май М-Газ сключи договор за покупка на природен газ от SOCAR, глобална енергийна компания със ‎седалище в Азербайджан, която е специализирана в ‎добива, преработката и разпределението ‎на енергийни ресурси. Първата доставка по договора ни на европейската федерация на ‎енергийните търговци с най-голямото ‎интегрирано енергийно предприятие в региона на Южен ‎Кавказ, беше получена на 18 юни.

Газът, доставен до всички над 60 клиенти на М-Газ, от тази ‎дата нататък е с произход Азербайджан. Компанията SOCAR ‎има значително ‎присъствие в световен ‎мащаб, което подчертава нейното значение на различни ‎международни ‎пазари, а чрез нас ‎достига големи индустриални клиенти в България и региона.‎

„Осигуряването на достъп до азербайджански природен газ е важен етап в оптимизирането ‎на ‎ бизнеса и повишаването на ефективността на веригата за създаване на стойност“, коментираха от двете предприятия.

М-Газ, един от пионерите в продажбата на компресиран природен газ като гориво в ‎транспорта и в ‎доставката и продажбата на природен газ за производствени нужди за бизнеса, планира да задъблочи допълнително работата си със SOCAR, най-голямото ‎интегрирано енергийно предприятие в региона на Южен Кавказ‎, и да доставя газ на ‎компании от широк спектър на икономиката.

М-Газ е в готовност за календарната 2025 година да предложи на бизнеса преки доставки на природен газ за фирмите, присъединени към газоразпределителната мрежа. Компанията притежава лицензи в България, Румъния, Сърбия, ‎Гърция, Хърватия и Унгария. ‎