04.03.2024

М-Газ ЕООД сключи договор с оператора на преносната мрежа за природен газ в Словашката република EUSTREAM.

Транспортната система на EUSTREAM осигурява важна енергийна връзка между Изтока и Запада, както и между Север и Юг. Надеждната система е свързана с основните преносни трасета в Украйна, Унгария, Австрия, Чешката република и Полша.