15.01.2024

„М-Газ“ ЕООД беше официално одобрена от Управителния съвет на „Сдружение на фамилния бизнес – България“ да се присъедини към сдружението.

Управителят на компанията Стоян Манолов и Гергана Манолова, Директор международно сътрудничество и бизнес отношения, ще представляват „М-Газ“ в организацията. Те се присъединяват към структурата Сегашно поколение и младежката структура Следващото поколение.

„М-Газ“ планира да бъде активен член на сдружението и да си сътрудничи с представители на общността!