5.12.2021г.

Членове на екипа на „М-Газ“ ЕООД, русенска компания, оперираща в сферата на продажбата на компресиран ‎природен газ в България, ‎засадиха големи кедрови дървета в Младежкия парк в Русе в петък, 3 декември. Мястото близо до емблематичната за парка статуя на мечка, в близост до „Вазата“, бе избрано като най-подходящо с помощта на „Паркове и градини – Русе“. Акцията бе координирана и с Община Русе.

„Водената от М-газ екологична политика за опазване, възтановяване и подобряване ‎на околната среда е един от отновните приоритети на М-газ“, заяви инж. Стоян Манолов, управител и собственик на „М-Газ“ ЕООД. ‎“ Усилията, които ние от М-газ полагаме за изграждане на едно устойчиво бъдеще и ‎постоянен икономически ръст, несъмнено вървят заедно с грижата за околната ‎среда“, допълни инж. Манолов. ‎

Засаждането на дърветата ще помогне за намаляване на въглеродните емисии на града ‎и ще допринесе въздухът в Русе да бъде малко по-чист. ‎То се случи в седмицата на „Щедрият вторник“, време, в което компаниите правят добри дела, за да подпомогнат своите общности.

М-газ е високо отговорна компания, която в своята дейност прилага най-‎добрите ‎производствени, технологични и корпоративни практики. М-газ развива своя ‎бизнес като ‎се грижи за природата, създава безопасни и здравословни условия на ‎труд на своите ‎служители и продължава да инвестира допълнителни средства за ‎развитието на ‎човешкия потенциал. ‎