Технологии

Технологии

Инсталираната информационна система в М-газ е показател за това, че М-газ е високо технологична компания.

Интегрираната информационна система дава възможност за осъществяване на висока ефективност, производителност и сигурност на данните, с които М-газ оперира.

Инсталираната информационна система на М-газ включва:
  • CRM – модул за управление на отношенията с нашите клиенти
  • Reports – модул за отчитане на реално потребление на КПГ от нашите клиенти
  • SCADA – модул мониторинг и управление на съоръженията за доставка на КПГ при клиенти в реално време, което също така дава възможност за дистанционно засичане на реално потребено количество природен газ от нашите клиенти
  • Модул Toll Pass – товарните автомобили са основно с двигатели на природен газ (метан) CNG компресиран природен газ. Отговарят на европейските стандарти за вредни емисии EURO 6 и на всички изисквания за превоз на товари в България и Европейския съюз
  • ELM – модул за експлоатация и поддръжка на съоръжения и газови инсталации
  • Billing – модул за фактуриране, плащане и обмен на данни с банка
  • Модул Skywatch GPS Tracking System – дава възможност за следене поведението и състоянието на МПС. Задачата му е да систематизира, обработва и визуализира данни за МПС
  • Бордово устройство за автоматично отчитане и таксуване по Републиканската пътна мрежа е toll pass. То е удобно решение за професионалистите в транспортния бранш, които използват услугата за автоматично отчитане на пътните такси в България. Toll pass устройството дава възможност на автомобилите с алтернативно гориво да възстановяват 50% от стойността на таксуваното разстояние

Система за управление и мониторинг

Мониторинг на съоръженията за доставка на компресиран природен газ

Природният газ се отчита от монтирани средства за търговско измерване на разхода на ‎природен газ, проверени и маркирани от лицензирани органи. Допълнителният модул ‎към системата SCADA /какъвто сме предоставили на всички наши клиенти/ позволява ‎онлайн следене (чрез PC или мобилно устройство) на следните параметри: часова ‎консумация, дневна консумация и месечна консумация на природен газ. По този начин ‎вашият газов специалист ще има информация за потребеното количество, с цел контрол ‎и следене на себестойността на произвежданата продукция.‎

techs

Съвети за безопасност

Вашата безопасност е наш основен приоритет

Полезни съвети за безопасно използване на природния газ в промишлеността и транспорта.

icon
Задължително спазвайте изискванията за пожарна безопасност

1. При авария или пожар веднага се обадете на телефон 112
2. Изключете газовите уреди и при възможност затворете крановете на вашата газова инсталация

icon
Доверете се за изграждането на монтажа и ремонта на доказани специалисти в областта

1. Не се опитвайте сами да отстраните възникналите повреди
2. При проблем с монтираната газова инсталация веднага се свържете с фирмата, която я е изграждала и въвела в експлоатация

icon
Винаги поддържайте газовата инсталация и монтираните уреди

Фирмата собственик и ползвател на газовата инсталация е длъжна да я поддържа и експлоатира съгласно действащата в Република България нормативна база

icon
Ако усетите или чувствате изтичане на природен газ, задължително:

1. не трябда да се включва осветлението в помещението
2. не трябва да се използват запалки и кибрити в помещението. Не пушете
3. веднага затворете крана, който прекъсва подаването на природен газ към уредите.