Our Latest Blog Posts
31
юли

Как се развива бизнес с грижа за околната среда и обществото

  29.7.2022 Природният газ става част от зелената таксономия на Европейския съюз от 2023 г., което акцентира върху важността на природния газ като енергия, която ще изиграе решаваща роля за прехода към зелената енергия и въглеродна неутралност. Замяната на традиционните нефтопродукти с природен газ води до чувствително намаляване на замърсяването и гарантира по-чиста и здравословна околна среда. Използването на природния газ позволява токсичните вещества, саждите и ‎димността на отработените газове,…

Read more →
24
юли

Опитът на малките фирми в областта на ESG

  22.7.2022 ESG стандартите, които влизат в сила от 2024, ще задължат големите компании да докладват напредъка си в областта на устойчивото управление и да включват информация в годишните си отчети за дейността. Въпреки че по-малките фирми за момента нямат такова задължение, много от тях концентрират усилията си в посока създаване на ESG стратегия заради нуждата от структуриране на инициативите, по които компаниите текущо работят, ‎както и ‎поставяне на по-дългосрочни…

Read more →
17
юли

Природният газ става част от зелената таксономия на ЕС

  18.7.2022 Природният газ и ядрената енергия ще бъдат допустими технологии за постигането на декарбонизацията и въглеродната неутралност на Европейския съюз (ЕС) до 2050 г. Това е записано в предложението за зелена таксономия, представено от Европейската комисия. През юли 2022 Европейският парламент подкрепи Европейската комисия, като обяви природният газ за зелен енергиен източник. Промените в таксономията ще влязат в сила през 2023 година и с тях инвестициите в гaзoвитe eлeĸтpoцeнтpaли ще…

Read more →
07
юли

М-Газ е спестила 75.09 тона емисии за 2021

  7.7.2022 М-Газ ЕООД получи удостоверение от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за спестени 75.09 тона емисии въгледорен диоксид за 2021 година. То е по методика „ Енергийно спестяване в автомобилния транспорт“ и разработена и енергоспестяваща мярка“ Подмяна на стари служебни товарни автомобили с нови – енергоефективни“. ‎М-Газ започна да подменя автопарка си и заменя леките коли и тежкотоварните превозни ‎средства с нови, които вместо дизел и бензин използват…

Read more →