24.06.2024

M-Газ подписа ангажимента на семейния бизнес за устойчиво развитие (FBSD). С подписването на ангажимента, М-Газ се присъедини към глобална общност от семейства, притежаващи бизнес, фирми и по-широката екосистема на семейния бизнес, които се ангажират да насърчават бизнес модел, ориентиран към целите, и да допринасят за устойчивото развитие за бъдещите поколения.