29.7.2022

Природният газ става част от зелената таксономия на Европейския съюз от 2023 г., което акцентира върху важността на природния газ като енергия, която ще изиграе решаваща роля за прехода към зелената енергия и въглеродна неутралност. Замяната на традиционните нефтопродукти с природен газ води до чувствително намаляване на замърсяването и гарантира по-чиста и здравословна околна среда. Използването на природния газ позволява токсичните вещества, саждите и ‎димността на отработените газове, да се намалят 4 пъти.

Природният газ може да се използва за отопление, охлаждане, производство на топла вода за промишлени и битови нужди, технологични нужди при производствени процеси и гориво в автомобилния транспорт. Компресираният природен газ (КПГ) е технология, даваща възможност да се осъществяват доставки на природен газ до всички потребители, разположени извън газоразпределителните мрежи. Предимствата са осъзнати от голям брой фирми от най-различни сфери от икономиката – мандри, зърносушилни, сушилни за тютюн, шивашки предприятия, печатници, леярни и заводи за метални изделия, пътностроителни фирми (асфалтови бази), предприятия от миннодобивната индустрия и много други.

Каква е ESG стратегията на „М-Газ“?

„М-Газ“ е високо отговорна компания, която в своята дейност прилага най-‎‎добрите ‎производствени, технологични и корпоративни практики. ‎Благодарение на ‎нашите усилия да налагаме използването на природния газ, ние в „М-Газ“ сме спестили ‎десетки хиляди тонове вредни вещества, парникови газове и фини прахови частици ‎да бъдат изхвърлени в атмосферата вече близо 20 години. За целия период, откакто ‎фирмата оперира, следваме екологични принципи, както и такива за устойчиво ‎управление,“ споделя инж. Стоян Манолов, управител и собственик на фирмата.

Компанията има ангажимента да създава безопасни и здравословни условия на ‎труд ‎на ‎своите ‎служители и ‎да инвестира допълнителни средства ‎за ‎развитието ‎на ‎човешкия ‎потенциал. ‎В ‎компанията жените имат равни възможности с мъжете. Близо 20% от ‎всички ‎служители на фирмата са дами, но на най-високите длъжности в компанията ‎работят ‎предимно жени – техния процент във висшия мениджмънт е 70. ‎В ‎компанията няма разлика в заплащането на мъжете и жените за една и съща ‎позиция.

„М-Газ“ е отговорна компания, която дава своя положителен принос към ‎обществото като подкрепя различни значими каузи. ‎Компанията подкрепи финансово Община Русе ‎по време на COVID пандемията, за да бъдат покрити възникналите извънредни ‎медицински нужди, а през 2022 г. БЧК за пострадалите от войната в Украйна‎.

Служителите са насърчени да се включват в инициативи за доброволчество, ‎свързани ‎с опазването на околната среда, като например почистване на горите и ‎речните ‎корита ‎и засаждане на дървета. Два пъти годишно фирмата дава ‎възможност ‎половин работен ден да бъде оползотворен за подкрепа на зелени ‎каузи.