7.7.2022

М-Газ ЕООД получи удостоверение от Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за спестени 75.09 тона емисии въгледорен диоксид за 2021 година. То е по методика „ Енергийно спестяване в автомобилния транспорт“ и разработена и енергоспестяваща мярка“ Подмяна на стари служебни товарни автомобили с нови – енергоефективни“.

‎М-Газ започна да подменя автопарка си и заменя леките коли и тежкотоварните превозни ‎средства с нови, които вместо дизел и бензин използват метан. Така освен че ‎намаляват разходите си за гориво, пазят повече околната среда, тъй като се ‎намаляват в пъти изхвърлените в атмосферата токсични вещества, саждите и ‎димността на отработените газове‎. ‎

Политиката по опазване на околната среда на М-газ е в съответствие със ‎стратегията ‎на нашата страна в областта на опазване на околната среда и ‎екологичната ‎безопасност. Изпълнението на екологичната политика на М-газ дава ‎възможност за ‎постоянно подобряване състоянието на околната среда. Целта на ‎екологичната ‎политика на М-газ е да се подобри чистотата на въздуха в населените ‎места на ‎страната чрез увеличаване използването на природния газ в транспорта и ‎в ‎производствата на промишлените предприятия.

Удостоверение за енергийни спестявания 17-34-09.02.2022 (002)