21.10.2022

М-Газ ЕООД взе участие в конференцията „The diverse roles of Women in the Green transition“, организирана от Съвета на жените в бизнеса в България и Фондация „Конрад Аденауер“. Събитието имаше цел да покаже колко разнообразни роли могат да имат жените като двигатели на зелените иновации и устойчивата промяна в обществено и икономическо отношение.

Компанията бе представлявана от Гергана Манолова, мениджър устойчиво развитие. Тя бе модератор на първия панел на тема „Иновации в зеления преход“, а по-късно представи ESG стратегията на компанията във втори панел, посветен на „Разнообразните роли на жените в Зеления преход“. Там тя разказа за ролята на жената, която трансформира и подготвя компания за зеления преход.

„Водената от М-Газ ЕООД екологична политика за опазване, възстановяване и ‎подобряване ‎на ‎околната среда е един от основните приоритети на компанията. ‎Фирмата си поставя ясни и измерими цели за устойчиво развитие‎ и постигне на ‎въглеродна неутралност до 2030 година‎,“ каза тя.

„За да продължи да имаме водеща роля в осигуряването на чиста енергия за ‎бизнеса, фирмената стратегия за устойчиво развитие включва управлението на отговорен ‎бизнес, който носи ползи на обществото. Чрез целите, фокусирани върху ‎екологичните, социални и управленски фактори, се работи за устойчивото развитие на ‎бизнеса и създаването на добавена стойност за клиентите и служителите на компанията“, допълни още Манолова.

„Близо 20% от ‎всички ‎служители на фирмата са дами, но на най-високите длъжности в компанията ‎работят ‎предимно жени – техния процент във висшия мениджмънт е 70. ‎ В ‎компанията няма разлика в заплащането на мъжете и жените за една и съща ‎позиция,“ разказа тя.

Повече за събитието ще откриете тук: https://esgnews.bg/raznoobraznite-roli-na-zhenite-v-zeleniya-prehod/