30.06.2024

Инж. Стоян Манолов от М-Газ взе участие в конференцията Green Transition Forum 4.0. Събитието се проведе между 26 и 28 юни в Sofia Event Center.

Програмата на събитието беше насочена към темата „енергетика“, като част от панелистите бяха Доц. д-р Иван Иван, Председател на Комисията за Енергийно и Водно Регулиране (КЕВР), Теодора Георгиева, Изпълнителен директор на ICGB, Петър Филдишев, Директор „Търговия с природен газ“ в МЕТ Енерджи Трейдинг България, Кирил Равначки, Изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД и други.