08.03.2024

Гергана Манолова, Директор международно сътрудничество и бизнес отношения в М-Газ ‎ЕООД, бе избрана да се включи в програма за растеж в подкрепа на жени предприемачи и следващо поколение жени в семейни бизнеси F.A.M.E. Програмата започва в средата на март и ще продължи до края на май 2024.

F.A.M.E е фондация, посветена на мисията да създаде и развива плодотворна екосистема чрез насърчаване на предприемачески и инвестиционни дейности сред жените, и да им предоставя достъп до капитал, менторство, мрежа и ресурси. С участието на водещ стратегически партньор в лицето на EY Bulgaria и подкрепата на финансова група Карол, програмата има за цел да подкрепи предприемачите и да им даде възможност да помислят и придобият знания, полезни за стратегическото развитие на бизнеса, а заедно с това да станат част от една активна и силно подкрепяща мрежа.

Програмата ще включва практически обучения, водени от ключови експерти в съответните области, с цел изграждане на нагласа и конкретна стратегия за растеж. Част от основните модули ще включват прецизиране на бизнес модела, финансов мениджмънт, изграждане на култура и лидерски умения и набиране на капитал. Освен обученията с бизнес насоченост, ще се проведат и такива за личностно развитие с фокус върху предизвикателства, пред които са изправени жените предприемачи.